Sarbanes-Oxley Act

Tłumaczenie Sarbanes-Oxley Act to Ustawa Sarbanes-Oxley

Co to jest Sarbanes-Oxley Act?

Uchwalona w 2002 roku ustawa Stanów Zjednoczonych regulująca przejrzystość spółek publicznych. W szczególności spółki publiczne muszą ustalić sposób, w jaki spółka będzie mogła w sposób poufny otrzymywać i rozpatrywać skargi dotyczące rzeczywistych lub potencjalnych oszustw związanych z przywłaszczeniem aktywów i/lub istotnych nieprawidłowości w sprawozdawczości finansowej od tak zwanych „informatorów”. Akronim(y): SOx

Skrót:

 

Sarbanes-Oxley Act

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *