Senior Agency Official For Privacy

Tłumaczenie Senior Agency Official For Privacy to Starszy Urzędnik Agencji Ds. Prywatności

Co to jest Senior Agency Official For Privacy?

Zgodnie z memorandum OMB M-05-08, każda agencja wykonawcza powinna wskazać wyższego urzędnika, który ponosi odpowiedzialność za prywatność informacji w całej agencji. Funkcję tę może pełnić dyrektor ds. informacji (CIO) agencji lub inny wysoki rangą urzędnik na poziomie asystenta sekretarza lub równoważnym. Agencje są również informowane, że urzędnik pełniący tę rolę powinien mieć uprawnienia do rozwiązywania problemów związanych z polityką prywatności informacji na poziomie krajowym i całej agencji. Urzędnik ponosi ogólną odpowiedzialność i odpowiedzialność za zapewnienie wdrożenia przez agencję ochrony prywatności informacji, w tym pełną zgodność z federalnymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i politykami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji, takimi jak ustawa o prywatności. Akronim(y): SAOP

Skrót:

 

Senior Agency Official For Privacy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *