Sensitive But Unclassified

Tłumaczenie Sensitive But Unclassified to Wrażliwe, Ale Nieklasyfikowane

Co to jest Sensitive But Unclassified?

Wszelkie informacje, których utrata, nadużycie lub nieautoryzowany dostęp lub modyfikacja mogą niekorzystnie wpłynąć na interes narodowy lub prowadzenie programów federalnych lub na prywatność, do której osoby fizyczne są uprawnione na mocy sekcji 552a tytułu 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (Prywatność). ustawy), ale która nie została wyraźnie dopuszczona do zachowania tajemnicy w interesie obrony narodowej lub polityki zagranicznej zgodnie z kryteriami ustanowionymi w zarządzeniu wykonawczym lub akcie Kongresu.

Skrót:

 

Sensitive But Unclassified

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *