Standard Change

Tłumaczenie Standard Change to Standardowa Zmiana

Co to jest Standard Change?

Wstępnie autoryzowana zmiana o niskim ryzyku, stosunkowo powszechna i zgodna z procedurą lub instrukcją pracy – na przykład zresetowanie hasła lub udostępnienie standardowego sprzętu nowemu pracownikowi. Żądania zmiany nie są wymagane do zaimplementowania standardowej zmiany i są rejestrowane i śledzone przy użyciu innego mechanizmu, takiego jak żądanie usługi.

Skrót:

 

Standard Change

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *