Supply Chain Risk Management  

Tłumaczenie Supply Chain Risk Management   to Zarządzanie Ryzykiem łańcucha Dostaw

Co to jest Supply Chain Risk Management  ?

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM) to systematyczny proces obejmujący identyfikację, analizę, ocenę i odpowiednie reagowanie na różne rodzaje ryzyka występujące na każdym etapie łańcucha dostaw. Polega na tworzeniu strategii minimalizacji potencjalnych zagrożeń oraz zarządzaniu nimi w celu zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa całego łańcucha.

Skrót: SCRM

 

Supply Chain Risk Management  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *