Tłumaczenie Border Router to Router Graniczny.

Co to jest Border Router?

BR łączy sieć rdzeniową z sieciami równorzędnymi (np. innymi usługodawcami, sieciami korporacyjnymi, Internetem). BR wykonuje routing pakietów IP, routowanie protokołów bram zewnętrznych oraz pilnuje ruchu przychodzącego i wychodzącego, zapewniając, że ruch jest zgodny ze zdefiniowanymi umowami o poziomie usług ustalonymi z sieciami równorzędnymi.

BR może przechwycić każde żądanie alokacji QoS i wysłać żądanie do funkcji Policy Decision Function (PDF), która zweryfikuje, czy żądana QoS przychodząca i/lub wychodząca jest dostępna. Pomyślna odpowiedź z pliku PDF może spowodować, że BR przekaże żądanie przydziału przepustowości do ostatecznego miejsca docelowego.

Skrót: BR

 

Border Router

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *