Hybrid Encryption

Tłumaczenie Hybrid Encryption to Szyfrowanie Hybrydowe.

Co to jest Hybrid Encryption?

Zastosowanie kryptografii, która łączy dwa lub więcej algorytmów szyfrowania, w szczególności kombinację szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego. Algorytmy asymetryczne wymagają więcej obliczeń niż równoważnie silne algorytmy symetryczne.

W związku z tym szyfrowanie asymetryczne nie jest zwykle używane do zachowania poufności danych, z wyjątkiem dystrybucji kluczy symetrycznych w aplikacjach, w których dane klucza są zwykle krótkie w porównaniu z danymi, które chroni. Prawdopodobnie najbardziej znanym przykładem systemu hybrydowego jest PGP.

Skrót:

 

Hybrid Encryption

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *