Internet Protocol Address

Tłumaczenie Internet Protocol Address to Adres Protokołu Internetowego

Co to jest Internet Protocol Address?

Unikalny ciąg liczb, który identyfikuje komputer w Internecie lub innej sieci TCP/IP. Adres IP jest wyrażony w czterech grupach po maksymalnie trzy liczby, oddzielonych kropkami. Na przykład: 123.123.23.2. Adres może być „dynamiczny”, co oznacza, że jest przypisywany tymczasowo za każdym razem, gdy urządzenie loguje się do sieci lub dostawcy usług internetowych i w związku z tym może być inny za każdym razem, gdy urządzenie się łączy. Alternatywnie adres może być „statyczny”, co oznacza, że jest przypisany do konkretnego urządzenia i nie zmienia się, ale pozostaje przypisany do jednego komputera lub urządzenia. Akronim(y): Adres IP

Skrót:

 

Internet Protocol Address

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *