Prior Authorization

Tłumaczenie Prior Authorization to Wcześniejsza Autoryzacja

Co to jest Prior Authorization?

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych podmiot przetwarzający (Patrz: Processor) nie może angażować innego przetwarzającego bez uprzedniej zgody administratora danych (Patrz: Controller). To upoważnienie może mieć charakter ogólny lub szczegółowy. Jeżeli ma charakter ogólny, podmiot przetwarzający jest zobowiązany do umożliwienia administratorowi wyrażenia sprzeciwu wobec dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. Powiązane terminy: Notification; Data Protection Authority

Skrót:

 

Prior Authorization

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *