Service-Level Agreement

Tłumaczenie Service-Level Agreement to Umowa O Poziomie Usługi

Co to jest Service-Level Agreement?

Umowa szczegółowo określająca obowiązki dostawcy usług IT, prawa klientów usługodawcy oraz kary naliczane, gdy dostawca usług narusza jakikolwiek element umowy SLA. Umowy SLA również identyfikują i definiują usługę, a także obsługiwane produkty, kryteria oceny i jakość usług, których powinni oczekiwać klienci. Umowy SLA są zazwyczaj mierzone w kategoriach metryk. Przykłady obejmują czasy zakończenia przetwarzania i czasy dostępności systemów.

Skrót: SLA

 

Service-Level Agreement

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *