Tłumaczenie Adverse Action to Działanie Niekorzystne

Co to jest Adverse Action?

Zgodnie z ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej termin „adverse action” jest definiowany bardzo szeroko i obejmuje wszystkie działania biznesowe, kredytowe i związane z zatrudnieniem mające wpływ na konsumentów, które można uznać za mające negatywny wpływ, takie jak odmowa udzielenia lub anulowanie kredytu lub ubezpieczenia lub odmowa zatrudnienia lub promocja. W przypadku transakcji kredytowej, w której kredytodawca składa kontrofertę, która jest akceptowana przez konsumenta, nie ma miejsca żadne niekorzystne działanie. Takie działanie wymaga, aby decydent dostarczył odbiorcy niekorzystnego działania kopię raportu kredytowego prowadzącego do niekorzystnego działania. Powiązane prawa: FCRA

Skrót:

 

Adverse Action

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *