Certification Mechanisms

Tłumaczenie Certification Mechanisms to Mechanizmy Certyfikacji

Co to jest Certification Mechanisms?

Wprowadzone przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych mechanizmy certyfikacji są nowym ważnym mechanizmem adekwatności przekazywania danych osobowych poza Unię Europejską w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zamiast innych mechanizmów, takich jak wiążące reguły korporacyjne czy klauzule umowne. Mechanizmy certyfikacji muszą zostać opracowane przez jednostki certyfikujące, zatwierdzone przez organy ochrony danych lub Europejską Radę Ochrony Danych oraz posiadać metodologię audytu zgodności. Podobnie jak w przypadku wiążących reguł korporacyjnych, zmuszają one organizacje do wykazania zgodności ze wszystkimi aspektami obowiązującego prawodawstwa w zakresie ochrony danych.

Skrót:

 

Certification Mechanisms

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *