Court Of Justice Of The European Union

Tłumaczenie Court Of Justice Of The European Union to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Co to jest Court Of Justice Of The European Union?

Trybunał Sprawiedliwości jest organem sądowym UE, który podejmuje decyzje w kwestiach prawa UE i wykonuje decyzje europejskie w odniesieniu do działań podejmowanych przez Komisję Europejską przeciwko państwu członkowskiemu lub działań podejmowanych przez osoby fizyczne w celu dochodzenia swoich praw wynikających z prawa UE. Trybunał z siedzibą w Luksemburgu powstał w 1951 r. i początkowo nosił nazwę Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Trybunał jest często mylony z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC), który nadzoruje prawa człowieka w całej Europie, w tym w wielu krajach spoza UE, i nie jest powiązany z instytucjami UE. Akronim(y): TSUE

Skrót:

 

Court Of Justice Of The European Union

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *